Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Malmö Sydost: Social och ekonomisk utveckling för de boende

Kontaktperson: Per-Anders Hillgren
Samarbetspartner: Malmö stad: miljöförvaltningen, Lunds Universitet, SLU Alnarp, Media Evolution, Eon, MKB, Region Skåne
Finansiär: Malmö stad, Vinnova, EU
Tidsram: 2013-10-01 -- 2015-12-31
Fakultet/institution: Fakulteten för kultur och samhälle, Konst, kultur och kommunikation
Hemsida: http://innovationsplattform.se/

Om brukardriven stadsutveckling

Innovationsplattform Malmö Sydost är indelat i sju arbetspaket där arbetspaket 4 leds av Malmö högskola. I fokus för arbetspaketet ligger brukardriven stadsutveckling och forsknings- och utmaningsdriven social innovation.

I arbetspaket 4 arbetar man med brukardriven stadsutveckling och tittar på hur sociala innovationer kan vara till nytta för bostadsområden och skapa nya arbetstillfällen. Inom Innovationsplattform Malmö Sydost är målet att lansera minst en ny social innovation.

Vad är Innovationsplattform Malmö Sydost?

Innovationsplattform Malmö Sydost samlar kreativa krafter i näringslivet, akademin och kommunen för att bygga en gemensam innovationskapacitet kring utveckling av miljonprogrammet. Syftet är att använda den fysiska förnyelsen som drivmotor för en bredare förändringsprocess där socioekonomisk utveckling och långsiktiga miljömål uppnås samtidigt som näringslivet utvecklas.

Under de senaste 15 åren har Malmö aktivt arbetat för att adressera de stora samhällsutmaningar som staden står inför för att skapa förutsättningar för en ur alla aspekter hållbar stad. Detta har genererat ett flertal större och mindre projekt där det provats nya innovativa lösningar och där drivkraften har kommit från staden, medborgare, näringsliv, intresseorganisationer och högskolor.

Innovationsplattform Malmö Sydost är en vidareutveckling av tidigare erfarenheter av områdesbaserade stadsutveckling. Under 2013-2015 samlas ett antal aktörer i ett partnerskap för att tillsammans fokusera på utveckling av miljonprogrammen i sydöstra Malmö. Arbetet innefattar pilotverksamhet och utveckling ny teknik, nya tjänster, företagskoncept och lokala jobb. Samtidgt ska projektet leda till organisationsutveckling och bättre samverkan. Genom projektet ska Malmö också dra till sig spetskompetens från hela världen och bidra till utveckling i andra städer.

Projektet leds av miljöförvaltningen  i nära samarbete med Lunds Universitet, Malmö Högskola, SLU Alnarp, Media Evolution, Eon, MKB samt Region Skåne.

Innovationsplattform Malmö Sydost medfinansieras av Vinnova och EU.

Senast uppdaterad av Magnus Jando