Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Makten över maten

Kontaktperson: Christina Scholten
Ansvarig: Christina Scholten
Samarbetspartner: Skånes livsmedelsakademi
Finansiär: Vinnova
Tidsram: 2008-10-01 -- 2011-09-30
Forskningscentrum: Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA)
Fakultet/institution: Kultur och samhälle
Ämne: Samhällsvetenskap
Hemsida: http://www.mah.se/Forskning/Program/Centrum-for-tillampad-arbetslivsforskning-CTA/Forskning/Tidigare-forskning1/Tidigare-forskning/Makten-over-maten/

Skånsk livsmedelsinnovation med ett genusperspektiv Bakgrund En analys av forsknings- och innovationsmiljön (FoI) Innovation i Gränsland visar att jämställdhet och genus hittills varit i det närmaste en icke-fråga för verksamheten. Inga skrivningar om kvinnor och män görs i strategidokumentet. Exempelvis är styrelsen för Innovation i Gränsland kraftigt överrepresenterad av män, detta är ett förhållande som inte alls problematiseras. Ledningen efterfrågar dock förändringar och uppmärksammar jämställdhet som ett strategiskt område att utveckla för att ytterligare driva på processerna i innovationssystemet. Trots att kvinnor är en majoritet i de högre utbildningarna ställer man sig frågan vart de tar vägen efter utbildningen och hur de blir mottagna i industrin, varför de inte startar företag eller visar intresse för inkubatorsmiljöerna vid högskolan. Behovet av medvetenhet och kunskap om genus och jämställdhet är stort.

Skånes livsmedelsakademi

Senast uppdaterad av Magnus Jando