Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Makten i det vardagliga och högtidliga. Ritual som konstruerad och konstruerande fenomen under svensk högmedeltid.

Kontaktperson: Thomas Småberg
Finansiär: Malmö högskola
Tidsram: 2010-01-01 -- 2012-12-31
Forskningsprofil: Utbildningsvetenskap
Fakultet/institution: Lärarutbildningen
Ämne: Humaniora och religionsvetenskap

Syftet med projektet är att undersöka det världsliga frälsets gradvisa framväxt och etablering. Jag skall göra detta genom att analysera konstruktionerna av den nya världsliga elitens genusideal och genusidentiteter utifrån genus- och ritualteorier under perioden ca 1220-1330.

Description in English

This project will examine the construction of a new aristocracy, the frälse, in medieval Sweden during the 13th and 14th centuries. This social transformation meant that the elite went from being a loosely defined group of noble families to a strictly defined European aristocracy. The elite were given new tasks, privileges and obligations. Specifically, I will look at the construction of the new nobility’s gender identities and gender ideals by studying rituals and symbols associated with the construction of this elite.

Senast uppdaterad av Magnus Jando