Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Makt, kön och BDSM-praktiker - i en svensk kontext

Kontaktperson: Charlotta Carlström
Ansvarig: Charlotta Carlström
Finansiär: CSS- Centrum för sexologi och sexualitetsstudier, Malmö högskola
Tidsram: 2016-09-01 -- 2017-02-28
Forskningscentrum: Centrum för sexologi och sexualitetsstudier
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för socialt arbete
Ämne: Tvärvetenskap
Hemsida: http://www.mah.se/Forskning/Program/Centrum-for-sexologi-och-sexualitetsstudier/

Projektets syfte är att få sammanhållen tid till att vidareutveckla de resultat som publicerades i min avhandling ”BDSM – Paradoxernas praktiker”. BDSM är en akronym för bondage/disciplin, dominans/submission (underkastelse) och sadomasochism som används för att beskriva flera, ofta sexuella, former av beteenden och uttryck, där ett utforskande av makt är centralt. Etnografiskt fältarbete genomfördes under 2012 och 2013 i flera BDSM-gemenskaper i Sverige. Fältarbetet omfattade intervjuer, observationer och deltagande på möten, workshops, pub- och klubbkvällar. Totalt intervjuades 29 personer som definierar sig som BDSM-utövare. Delar av det insamlade materialet publicerades i avhandlingen BDSM – Paradoxernas praktiker (Carlström, 2016). I detta projekt, som ska ses som en vidareutveckling av avhandlingen, undersöks främst hur BDSM opererar i relation till makt och kön i det svenska samhället. 

Description in English

The purpose of the project is to get a continuous period of time to further develop the findings published in my dissertation “BDSM – The practices of paradoxes”. BDSM, i.e. Bondage and Discipline, Dominance and Submission and Sadism and Masochism is an acronym used to describe a variety of (sexual) behaviours including an implicit or explicit erotic power exchange. Ethnographic fieldwork was conducted in 2012 and 2013 within different BDSM communities in Sweden. The fieldwork included interviews, observations and participation in meetings, workshops, pub evenings and club ventures. In total, twenty-nine persons, defining themselves as practitioners of BDSM, were interviewed. Parts of the collected material were published in the dissertation “BDSM – The practices of paradoxes” (Carlström, 2016). In this project, which should be seen as a further development of the thesis, I examine how BDSM operates in relation to power and gender in the Swedish society.

Senast uppdaterad av Magnus Jando