Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

MEDUS: Innovation, Design and Collaboration in New Media

Contact person: Bo Reimer
Responsible: Bo Reimer
Co-workers: Andreas Göransson, David Cuartielles, Jonas Löwgren, Margareta Melin, Per Linde, Michael Krona, Richard Topgaard, Anna Seravalli, Pelle Ehn, Anders Emilson, Per-Anders Hillgren, Bo Peterson, Erling Björgvinsson, Susan Kozel, Mads Höbye and Pernilla Severson
Partner: Epsilon, Sydsvenskan, Sigma Kudos, Do-Fi, Good World, Ozma Speldesign, Unsworn Industries, Deleted Art, Rundgång, Emues
Funding: KK-stiftelsen
Timeframe: 2011-01-01 -- 2012-03-31
Research profile: Nya medier
Forskningscentrum: MEDEA Collaborative Media Initiative
Faculty/Department: Faculty of Culture and Society, Arts and Communication
Subject: Tvärvetenskap
Webpage: http://medea.mah.se/

The project is divided into three sub-projects:

a) Media Structures in Transition
a sub-project focusing on the structural changes that companies within the media sector are facing; a sub-project focusing on company strategies to develop products and services with the help of new media, the aim being to create a stable position within the new media landscape.

b) Shared Places and Collaborative Media
a sub-project focusing on user driven innovation; a sub-project dealing with how new media can be used as a tool in innovation processes, where “ordinary” people’s competences are mixed with the competencies of professionals. It has a specific focus on social innovation, uran development and entreprenurship.

c) Cultural Production and Collaborative Media
a sub-project focusing on the development of new services, making it possible for people to take more creative parts in cultural events. It focuses specifically on music but has a wider applicability.

Beskrivning på svenska

Projektet består av tre delprojekt:

a) Mediestrukturer i förändring
ett delprojekt som inriktar sig på den strukturomvandling som företag i mediebranschen står inför; ett delprojekt som fokuserar på företags strategier att med hjälp av nya medier utveckla sina produkter och tjänster och skapa en stabil position i ett nytt medielandskap.

b) Gemensamma platser och kollaborativa medier
ett delprojekt som inriktar sig på brukardriven innovation; ett delprojekt som utforskar hur nya medier kan användas som redskap i innovationsprocesser där människors kompetenser får samverka med professionellas. Delprojektet inriktas specifikt mot social innovation, stadsutveckling och entreprenörskap.

c) Kulturproduktion och kollaborativa medier
delprojekter inriktar sig mot utveckling av nya tjänster som har till syfte att öka möjligheter för människor att med hjälp av nya medier bli mer delaktiga i och få större behållning av kultur‐ och underhållningsevenemang. Delprojektet inriktar sig konkret år ett på musik men har vidare appliceringsmöjligheter. Delprojektet går under namnet.

En viktig utgångspunkt för arbetet är att få med företag av olika typer och storlekar i samproduktionsprojekten. Det finns fyra huvudtyper med relevans för verksamheten:

a) stora och tunga företag med medier som huvudsysselsättning
b) stora och tunga företag utanför medieindustrin, men med behov av kunskap om nya medier
c) medelstora företag internationellt etablerade inom nya medier
d) små företag med avgränsade men tydliga kompetenser inom nya medier

Senast uppdaterad av Magnus Jando