Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Longitudinal (3 years) follow up of individuals diagnosed with severe/advanced periodontal disease.

Kontaktperson: Åsa Wahlin
Ansvarig: Ola Norderyd
Medarbetare: Henrik Jansson
Samarbetspartner: Folktandvården Skåne
Finansiär: Folktandvården Skåne
Tidsram: 2009-09-01 -- 2012-09-01
Forskningsprofil: Oral hälsa
Forskningscentrum: Centrum för professionsstudier (CPS)
Fakultet/institution: Odontologiska fakulteten
Ämne: Odontologi

Bakgrund
Parodontit är vanligt förekommande i den vuxna befolkningen och ca 10% av alla individer beräknas ha grav parodontit.
På uppdrag av Tandvårdsnämden i Region Skåne har Tandvårdshögskolan i Malmö genomfört en studie med målsättning att bedöma behov och efterfrågan av tandvård i regionen. Av 1000 slumpvis utvalda individer valde 450 individer att delta och har undersökts kliniskt och radiologiskt. Vi har fått tillgång till röntgenbilderna och har i en inledande studie granskat samtliga röntgenbilder avseende förlust av marginalt ben. Bearbetning och sammanställning av resultaten från denna studie pågår.

Syfte
Att utvärdera det parodontala omhändertagandet som individer med grav parodontit fått under 3 år efter att Skånestudien genomfördes, samt bedöma vilket parodontalt vårdbehov som kvarstår.

Betydelse
I dag finns bristfälligt vetenskapligt underlag avseende effekterna av den utförda parodontalvård som ges till individer med grava parodontala skador. Med ökad kunskap om den utförda behandlingen av grav parodontit och dess effekter, kan resurserna för tandvård optimeras för god parodontal hälsa hos denna grupp individer. 

Material och metod
De individer som bedömts ha grav förlust av marginalt ben på röntgen (ca 45st) erbjuds en 3:års uppföljning med klinisk undersökning avseende plack, fickdjup och blödning vid sondering. Radiologisk undersökning med OPG och btw. De kommer även att få fylla i en enkät med frågor om allmänhälsa, hur ofta de besöker tandvården och hur de bedömer sitt eget behov av parodontalbehandling. Journalkopior från patienternas tandläkare och/eller tandhygienister kommer att granskas avseende vilken parodontalvård som utförts. Vid fickdjup ≥ 6mm och BoP > 20% bedöms en individ ha behov av parodontalbehandling utöver eventuell stödbehandling.

Att utvärdera det parodontala omhändertagandet som individer med grav parodontit fått under 3 år efter att Skånestudien genomfördes, samt bedöma vilket parodontalt vårdbehov som kvarstår.

Senast uppdaterad av Magnus Jando