Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Living Archives

Kontaktperson: Susan Kozel
Ansvarig: Susan Kozel
Medarbetare: Marie Friberger Gustafsson, Daniel Spikol, Erling Björgvinsson, Anders Høg Hansen, Roger Johansson, Elisabet M Nilsson, Jacek Smolicki, Nikita Mazurov, Maria Engberg och Temi Odumosu
Finansiär: Vetenskapsrådet
Tidsram: 2013-01-01 -- 2017-12-31
Forskningscentrum: MEDEA Collaborative Media Initiative
Fakultet/institution: Fakulteten för kultur och samhälle, Fakulteten för teknik och samhälle, Konst, kultur och kommunikation, Kultur och samhälle, Institutionen för medieteknik och produktutveckling
Ämne: Tvärvetenskap
Hemsida: http://livingarchives.mah.se/

"Living Archives" drivs av Malmö unviversitet och är finansierat av Vetenskapsrådet (VR). Den officiella titeln på projektet är i svensk översättning ungefär "Levande arkiv: att förstärka det offentliga arkivets roll genom delade minnen, öppen data och deltagardesign".

Projektet behandlar de utmaningar det digitaliserade samhället står inför, genom (1) att fenomenet offentliga kulturarvsarkiv alltmer håller på att digitaliseras, och (2) att metoderna för arkivering genomgår dramatiska förändringar i och med nätverksteknologin.

Description in English

Living Archives is a research project funded by the Swedish Research Council (Vetenskapsrådet) and run by Malmö University. The official title of the project is Living Archives: Enhancing the role of the public archive by performing memory, open data access and participatory design.

This project addresses the challenges facing the digitized society through (1) the phenomena of public cultural heritage archives that increasingly are being digitized, and (2) the practices of archiving that are dramatically being transformed because of networked technologies.

We see archives as living social resources, which implies shedding the conception that archives are dormant, disembodied narratives of a dominant culture. This project aims to analyze and prototype how digital archives for cultural heritage can become social resources, how they can facilitate social change, create cultural awareness and collective collaboration. We aim to open the process of archiving to embrace contemporary practices associated with open data, mobile media, storytelling, gaming, and performance.

This project will develop tools, methods and best practices, and it is structured through parallel and complementary research strands: Performing Memory and Open Data. Shared concerns for both strands include (1) the use of archive material, (2) mobilizing the archive by moving it onto mobile platforms, (3) planting archives in urban contexts, and (4) exploring how live data communicated by mobile devices might become instant archives. The project is carried out by a collaborative and multidisciplinary team of researchers, contributing knowledge and methods from the fields of History, Artistic Research, Interaction Design, Computer Science and Cultural and Critical Theory.

Senast uppdaterad av Magnus Jando