Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Live Music Engagement Project: User driven marketing to book & promote concerts with an engaged and rewarded crowd

Kontaktperson: Jonas Löwgren
Samarbetspartner: Liquid Event i Malmö AB
Finansiär: Vinnova
Tidsram: 2014-11-01 -- 2016-12-31
Fakultet/institution: Fakulteten för kultur och samhälle, Konst, kultur och kommunikation

Syfte och mål

Att frigöra den potential av positiv förändring inom live musikbranschen funnen i det kollaborativa engagemang mellan skickliga bokningsagenter, musikfans, artister, konsertarrangörer och ny teknologi. - Att optimera intäktsströmmarna och minimera riskerna inom livemusik - Att koppla samman online entusiasm med offline upplevelse - Att stärka relationen mellan konsertbesökare och konsertarrangörer

Förväntade effekter och resultat

A set number of monthly local and international concerts booked through emues.com - Analysera användarbehov och användarupplevelse online och offline - Utveckla och lansera två nya tjänster inom Reward och Artist Buzz - Demonstrera visualisering av big data online för användarna att ta aktion utifrån Från akademisk synpunkt, representerar projektet värdefull och publicerbar case study inom det växande forskningsområdet collaborative media, där den specifika domänen av collaborative konsertbokning tidigare inte studerats systematiskt.

Planerat upplägg och genomförande

Under 18 månader, med start i October/November 2014, med fokus på valda artister och städer kommer projektgruppen hålla workshops, planera och exekvera konserter för att öka projektmedlemmarnas verksamhet och optimera deras marknadsinsyn och instäktsströmmar. Projektgruppen kommer analysera big open social data, collaborative consumption och collaborative production beteenden, för att förbättra och utveckla marknadsundersöknings- samt marknadsföringsverktyg integrerat i Emues, designat för att tillgodose behovet hos projektmedlemmarna.

Senast uppdaterad av Magnus Jando