Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Lipoprotein structure in the bulk and at the surface of vessel wall components

Contact person: Marité Cárdenas
Responsible: Marité Cárdenas
Co-workers: Thomas Arnebrant
Partner: Martin Malmsten Uppsala Universitet, Gunilla Fredrikson och Eva Bengtsson, Lunds Universitet
Funding: Vetenskapsrådet
Timeframe: 2015-01-01 -- 2019-12-31
Forskningscentrum: Biofilms - Research Center for Biointerfaces
Faculty/Department: Faculty of Health and Society, The Department of Biomedical Science
Subject: Naturvetenskap

In westernised societies, atherosclerosis and its clinical consequences such as heart disease and stroke constitute the leading cause of death. Thus, the prevention or deceleration of atherogenesis is one of the most significant medical objectives since this is a matter of avoiding myocardial and cerebral infarction. Epidemiological studies have revealed several important environmental, lifestyle related and genetic risk factors associated with atherosclerosis. Taken together, current knowledge recognises a whole range of indicators associated with atherosclerosis, including the relative concentration of various lipoprotein particles. Here, we propose to study the structure of various lipoprotein particles in the bulk solution and at the surface of various components of the vessel wall.

For this we will create biomimetic surfaces coated with the different components of the vessel wall that represent 1) cell membranes with focus on the lipids phosphatidylcholine/serine and cholesterol, and 2) vessel walls with focus on glycosaminoglycan, as well as the proteins collagen, laminin and fibronectin. These biomimic surfaces will then be used to understand the mechanism of interaction with lipoprotein particles at the molecular level to further increase our understanding of recognition events taking place for LDL particles binding to the vessel wall and the initial steps in atherosclerosis. This could then be translated into better treatments and recognition assays.

Beskrivning på svenska

Ateroskleros (åderförkalkning) och dess kliniska konsekvenser såsom hjärtsjukdomar och stroke utgör en ledande dödsorsak i världen. Mycket forskning fokuserar därför på att hitta medel för att förebygga eller retardera effekter av ateroskleros. Epidemiologiska studier har visat att det finns en sammanband mellan åderförkalkning och riskfaktorer relaterade till miljö, livsstil och dessutom genetiska riskfaktorer. Den nuvarande forskningen har identifierat en mängd indikatorer som har samband med ateroskleros, som bland annat inkluderar de relativa koncentrationerna av olika lipoproteinpartiklar.

Här föreslår vi att studera strukturen av olika lipoproteinpartiklar i lösning och vid gränsytan mot olika komponenter i kärlväggen. För att kunna möjliggöra detta kommer vi att skapa bio-mimetiska ytor belagda med de olika komponenterna i kärlväggen som efterliknar 1) cellmembran med fokus på lipid sammansättning, och 2) specifika kärlväggskomponenter med fokus på glykosaminoglykan, samt de strukturella proteinerna kollagen, laminin och fibronektin. Dessa bio-mimetiska ytor kommer sedan att exponeras för lipoprotein och resultaten kommer att användas för att förstå mekanismen för interaktionen mellan lipoproteinpartiklar och dessa biologiska ytor på molekylär nivå. På detta sätt kommer vi att öka vår förståelse av de initiala processer som äger rum vid bindningen av lipoproteinpartiklar till kärlväggen som utgör de första stegen i utveckling av ateroskleros. Denna kunskap kan sedan utnyttjas för att utveckla behandlingar och diagnostik/analysmetoder.

Senast uppdaterad av Magnus Jando