Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Liberty, Law and Leviathan

Contact person: Lena Halldenius
Responsible: Lena Halldenius
Partner: Uppsala universitet
Funding: Riksbankens Jubileumsfond
Timeframe: 2009-01-01 -- 2012-12-31
Faculty/Department: Global Political Studies, Faculty of Culture and Society
Subject: Humaniora och religionsvetenskap

This is a project within the research programme “Understanding Agency. Conceptions of Action, Human Nature and Value in the Western Philosophical Tradition”, which is funded by the Bank of Sweden Tercentenary Foundation and involves researchers from the universities in Uppsala (host), Stockholm, Södertörn and Malmö.

The project revolves around the issue of institutions as restrictive and enabling conditions for acting and as contexts for the meaning of action. Thomas Hobbes claims in Leviathan (1651) that liberty in the commonwealth depends on the silence of the laws. Halldenius pursued the interpretation that Hobbes still regarded law as a facilitator of action.

In order to understand how, we need to account for how activity may be constituted by rules. Without law the political category of acting as subject, whether in deference or violation of the law, would not exist. Central to this reading of Hobbes is the idea of the political as a distinct mode of existence, constituted by law.

Beskrivning på svenska

Detta är ett projekt inom forskningsprogrammet “Understanding Agency. Conceptions of Action, Human Nature and Value in the Western Philosophical Tradition”, som är finansierat av Riksbankens Jubileumsfond och involverar forskare från Uppsala universitet (värd), Stockholms universitet, Södertörns högskola och Malmö högskola. Projektets centrala fokus är institutioner som begränsande och möjliggörande villkor för handling och som kontext för handlingars mening. Thomas Hobbes hävdar i Leviathan (1651) att frihet i det politiska samhället utgörs av frånvaron av rättslig reglering eller ”the silence of the laws”. Halldenius utforskar möjligheten att Hobbes, trots detta, betraktade lagen som möjliggörare av handling eller som en förutsättning för handling av ett visst slag. För att förstå hur behöver man klargöra och förstå hur aktivitet kan konsituteras av regler. Utan lag kan den politiska kategorin ”att agera i egenskap av rättssubjekt” inte existera. Centralt för denna läsning av Hobbes är idén om det politiska tillståndet som en distinkt existensform, konstituerad av lag.

Senast uppdaterad av Magnus Jando