Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Lavage Questionable for Treatment of Painful Jaw Movements at Disc Displacement without Reduction. A Randomized Controlled Trial in a Long-term Perspective.

Contact person: Lars Eriksson
Responsible: Lars Eriksson
Co-workers: EwaCarin Ekberg and Thomas List
Funding: Malmö högskola
Timeframe: 2003-03-19 -- 2011-12-31
Research profile: Oral hälsa
Faculty/Department: Faculty of Odontology
Subject: Odontologi

The aim is to compare in a randomized controlled thirty-six months trial the effect of extraarticular local anaesthetics (A) and local anaesthetics and lavage (AL) in patients with permanently displaced discs and TMJ pain on jaw movements. The hypothesis is that patients treated with extraarticular local anaesthetics + lavage have a similar treatment outcome as patients treated with extraarticular local anaesthetics.  Forty-five patients, mean age 35 years are included. All patients have non-reducing disc displacement confirmed on MRI. At baseline, one, three month and 36 months follow-ups history and examination are performed according to RDC/TMD criteria. Primary outcome is assessed as a reduction in TMJ pain of at least 30% (VAS) and additional outcomes as pain reduction ≥50% pain reduction on a 100 mm VAS, intent to treat, mouth opening capacity, pain at rest and during mandibular movements, analgetic consumption, global jaw function and NNT.

Beskrivning på svenska

Avsikten med studien är att i en randomiserad kontrollerad trettiosexmånaders uppföljning studera effekten av extraartikulär lokalanestesi jämfört med lokalanestesi + lavage hos patienter med permanent displacerade diskar och käkledssmärta vid rörelse av käken. Hypotesen är att behandling med enbart anestesi ger liknande resultat som anestesi + lavage. Förtiofem patienter, med en medelålder på 35 år deltar i studien. Diskdisplacering verifieras med MRI. Vid starten, en och tremånaderskontrollerna tas anamnes och statusuppgifter enligt RDC/TMD kriterierna. Primary outcome bedöms som smärtreduktion avseende TMJ smärta på minst 30% (VAS). Gällande additional outcome bedöms en minst 50%  smärtreduktion (VAS) samt vidare intent to treat, gapförmåga, smärta vid vila och käkrörelser, analgetika konsumption, ”jaw fubnction disability samt NNT (number needed to treat). 

Senast uppdaterad av Magnus Jando