Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Lärlingsutbildningens förutsättningar

Kontaktperson: Jonas Olofsson
Ansvarig: Jonas Olofsson
Finansiär: Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO), Finansdepartementet
Tidsram: 2013-02-01 -- 2014-08-31
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för hälso- och välfärdsstudier
Ämne: Samhällsvetenskap

Jonas Olofsson har ett uppdrag från ESO (Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi) vid Finansdepartementet att studera förutsättningarna för en omläggning av den svenska yrkesutbildningsmodellen i riktning mot mer av arbetsplatsförlagt lärande och större inslag av lärlingsutbildning. I Sverige har yrkesutbildningen sedan mitten av 1900-talet huvudsakligen varit skolförlagd.

Inslagen av lärlingsutbildning har varit begränsade. Nu finns en stark politisk önskan att Sverige ska orientera sig mer i riktning mot de klassiska lärlingssystem som existerar i länder som Danmark och Tyskland. Studien ska handla om förutsättningarna för att introducera större förändringar i yrkesutbildningen. Vilka är förutsättningarna för grundläggande institutionella förändringar på området?

Senast uppdaterad av Magnus Jando