Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Lärande och professionalisering inom funktionshinderområdet

Kontaktperson: Hanna Egard
Ansvarig: Hanna Egard
Samarbetspartner: Malmö Stad
Finansiär: Malmö universitet och Malmö Stad
Tidsram: 2017-09-01 -- 2018-04-30
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för socialt arbete

Arbetet inom funktionshinderområdet genomgår en professionaliseringsprocess. Detta yttrar sig i form av en efterfrågan på personal med högskoleutbildning. Vidare pågår det en diskussion kring vilka arbetsuppgifter personalen ska utföra, vilken kompetens de behöver och hur, såväl arbetsuppgifter som kompetens, skiljer sig eller bör skilja sig från andra yrkesgruppers. Som en del i denna professionaliseringsprocess startas också högskoleutbildningar inom funktionshinderområdet som exempelvis ”Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet” vid Malmö universitet och utbildningar som exempelvis stödpedagog inom Yrkeshögskolan på olika orter i Sverige. Återkommande frågor inom såväl utbildning, verksamheter och forskning är vilken kompetens och utbildning personalen ska ha och hur omsorgsarbete och pedagogiskt arbete samt hälsovetenskaplig och socialvetenskaplig kunskap förhåller sig till varandra. Syftet med forskningscirkeln är att utveckla kunskap om omsorgspedagogers yrkesroll, arbetsuppgifter och kompetens inom daglig verksamhet och särskilt boende enligt LSS. Forskningscirkeln är i en del i att skapa en lärande organisation, men utgör även en studie av lärandet inom verksamheterna och av den professionalisering som sker inom området. Forskningscirkeln genomförs i samarbete med Malmö stad och deltagarna är nio omsorgspedagoger med högskoleexamen inom det beteende- och socialvetenskapliga området. 

Senast uppdaterad av Magnus Jando