Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Land Use Poetics

Contact person: Maria Hellström Reimer
Responsible: Maria Hellström Reimer
Co-workers: Staffan Schmidt, Robin Wilson, Nigel Green, Rona Lee, Gunnar Sandin, Apolonija Sustersic, Meike Schalk and Kerstin Ergenzinger
Funding: Formas, Riksbankens jubileumsfond
Timeframe: 2009-01-01 -- 2010-12-31
Faculty/Department: Faculty of Culture and Society, Arts and Communication
Subject: Tvärvetenskap

Land Use Poetics is the comprehensive title for an international collaboration between researchers and artists in architecture, landscape architecture and Fine Arts with the overarching objective to initiate a new cross-disciplinary field of arts-based research.

What is concealed behind the physical planning term ”land use”? This is the question in this cross-disciplinary project, engaging ten artist and researchers from around the world. In an intense, four day workshop, and through the use of arts-based “methods” or poetic practice, the group will examine how we humans affect the land we have at our disposal. The area of investigation is delimited to the intensely exploited and at the same time historically complex landscape between Malmö and Lund. Here, agriculture, shipping, and industry, already left non-erasable imprints. Today, however, also entirely different kinds of activities leave traces and dislocate meanings. Through different forms of spatial engagement – bus tours, walks, gathering of specimens, study visits and discussions – these traces and meanings will be explored, scrutinized and mapped out.

Beskrivning på svenska

Markanvändningens Poetik är den övergripande rubriken för ett internationellt samarbete mellan forskare och konstnärer inom arkitektur, landskapsarkitektur och bildkonst med det övergripande målet att öppna upp ett nytt tvärvetenskapligt fält för konst-baserad forskning.

Vad döljer sig bakom den fysiska planeringens begrepp "markanvändning"? Detta är frågan i detta tvärvetenskapliga projekt, som engagerar tio konstnärer och forskare från hela världen. I ett intensivt, fyradagars seminarium, och hjälp av konst-baserade metoder och poetiska praktiker, kommer gruppen att undersöka hur vi människor påverkar den mark vi har till vårt förfogande. Området för undersökningen är begränsad till det intensivnyttjade och samtidigt historiskt komplexa landskapet mellan Malmö och Lund. Här har jordbruk, sjöfart och industri lämnat outplånliga avtryck. Men i dag lämnar också andra typer av aktiviteter spår som förskjuter historiska betydelser. Genom olika former av spatiala studier – Buss och bilutflykter, promenader, insamling av prover, studiebesök och diskussioner – insamlas spår och deras betydelser kommer att utredas, granskas och karteras.

Senast uppdaterad av Magnus Jando