Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Kvinnors erfarenheter av våld ur ett livsförloppsperspektiv – upplevelser och erfarenheter hos kvinnor som uppsöker allmänpsykiatrisk verksamhet

Kontaktperson: Karin Örmo
Ansvarig: Marie Torstensson Levander
Medarbetare: Charlotta Sunnqvist och Christel Bahtsevani
Finansiär: Brottsoffer myndigheten (BRÅ), Fakulteten för hälsa och samhälle, Malmö Högskola
Tidsram: 2009-11-01 -- 2014-11-01
Forskningsprofil: Hälsa och sociala villkor i ett livsförloppsperspektiv
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för vårdvetenskap
Ämne: Medicin
Hemsida: http://www.mah.se/fakulteter-och-omraden/Halsa-och-samhalle-startsida/Institutioner/Institutionen-for-vardvetenskap/Forskning/

Genom enkätstudier, intervjuer och tidsgeografi av kvinnor som vårdas i en allmänpsykiatrisk kontext önskar jag beskriva kvinnors upplevelse av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld under barndom, vuxenliv och/eller livsförlopp samt deras psykiska ohälsa. Fokus är även våldsutsatta kvinnors upplevelse av den allmänpsykiatriska vårdens bemötande.

Description in English

By using questionnaires, interviews and time geography among women seeking general psychiatric care, I aim to describe women’s experience of physical, emotional and sexual experience of violence during childhood, adulthood or both. Abused women’s experience of general psychiatric care is also at focus.

Senast uppdaterad av Magnus Jando