Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Kulturjournalistikens status. En studie av den svenska litteraturkritikens och kulturdebattens innehåll och villkor 1994, 2005 och 2013.

Kontaktperson: Cristine Sarrimo
Ansvarig: Cristine Sarrimo
Medarbetare: Inger Lindstedt
Samarbetspartner: FD Maria Karlsson, Uppsala universitet, litteraturvetenskapliga institutionen.
Finansiär: Malmö högskola
Tidsram: 2013-01-01 -- 2015-12-31
Fakultet/institution: Kultur och samhälle, Konst, kultur och kommunikation
Ämne: Humaniora och religionsvetenskap

Syftet med studien är att undersöka litteraturkritikens och kulturdebattens innehåll och villkor i Sveriges fyra största dagstidningar: SvD, SDS, DN och GP. Målet är att utreda vilka förändringar som har skett över tid vad gäller innehåll och villkor för kulturpublicistiken. Detta är angeläget med hänvisning till att tekniska och ekonomiska förutsättningar har förändrat möjligheterna att bedriva kulturkritik i papperstidningsformat vilket påverkar vår demokratiska offentlighet.

Tre kvantitativa undersökningar av kulturmaterialet i ovan nämnda tidningar görs åren 1994, 2005 och 2013. Detta material bildar underlaget för kvalitativa textanalyser. En kvalitativ intervjuundersökning med centrala aktörer utförs likaså och en kartläggning av deras arbetsvillkor samt en kvantitativ läsarundersökning. Vid projektets slut ska en sökbar indexerad databas med open access ha byggts upp. Resultaten publiceras i vetenskapliga tidskrifter och i en monografi. Parallellt förs en debatt och diskussion riktad mot allmänheten.

Description in English

In this project the literary critique and cultural debates in Sweden’s four largest newspapers will be explored: Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Sydsvenska Dagbladet and Göteborgsposten. The purpose is to investigate how cultural journalism has changed over time due to technological and economic prerequisites.

Interviews with editors, journalists and writers are made and their working conditions will be examined. A quantative study of reading habits is conducted in the end of the project, and a database with open access will be constructed.

Senast uppdaterad av Magnus Jando