Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Kulturell identitet - en målskrivnings vandring från politiska intentioner till klassrummet

Kontaktperson: Jonas von Nolting
Finansiär: Forskarskolan i historia och historiedidaktik (statligt finansierad via lärarlyftspengar)
Tidsram: 2009-01-01 -- 2011-06-30
Forskningsprofil: Utbildningsvetenskap
Fakultet/institution: Lärarutbildningen
Ämne: Humaniora och religionsvetenskap

Forskningsprojektet behandlar historieämnets uppgift att utveckla en kulturell identitet hos eleverna i den svenska grundskolan. Forskningen kommer att, på olika nivåer från politiska intentioner och målskrivningar till lärare och elever, studera hur denna uppgift behandlas och vilket resultat den ger.

Syftet med forskningen är att öka kunskapen om hur mål för undervisningen skapas, omformas och uppfylls på olika nivåer i utbildningssystemet. Ett andra syfte är att reda ut hur olika aktörer uppfattar och uttrycker kulturell identitet, och att försöka hitta en gemensam kärna i begreppet. En slutlig övergripande ambition är att öka kunskaperna i hur historieundervisning, historieuppfattning och historiemedvetande påverkar den kulturella identiteten hos människor.

Description in English

The focus of the research project is to study how history in Swedish primary schools is supposed to develop cultural identity. The source material consists of documents produced by politicians and public administration (especially Swedish national agency for education) , but also interviews with teachers and pupils.

The aim is to study how the goals in the Swedish education system are created, transformed and fulfilled in different levels. Another aim is to explain how different actors handle the concept of cultural identity.

The study will illustrate the relationship between history education, historical view, historical consciousness and cultural identity.

Senast uppdaterad av Magnus Jando