Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Krishantering utifrån ett medborgar- och praktikerperspektiv

Kontaktperson: Per Olof Hallin
Ansvarig: Per Olof Hallin
Finansiär: Krisberedskapsmyndigheten (KBM)
Tidsram: 2007-01-01 -- 2010-03-31
Forskningsprofil: Urbana studier
Fakultet/institution: Kultur och samhälle, Urbana studier
Ämne: Samhällsvetenskap
Det främsta syftet med FRIVA är att bygga och stärka kompetensen i samhället att använda risk-och sårbarhetsanalys som grund för krisledningen.


Ett delprojekt inom ramen för forskningsprogrammet Framework Programme for Risk and Vulnerability Analysis (FRIVA II). Ansvarig för: Learning Organisations and Risk- and Vulnerability Analysis, Lund University Centre for Risk Analysis and Risk Management.

Description in English

The main objective of FRIVA is to build and strengthen the competence in society to use risk and vulnerability analysis as a foundation for emergency management. This sub-projekt (Theme 2) focus on Emergency management from a citizen and practical perspective.

Sub-project under the research program Framework Programme for Risk and Vulnerability Analysis (FRIVA II). Responsable for: Learning Organisations and Risk- and Vulnerability Analysis, Lund University Centre for Risk Analysis and Risk Management.

Senast uppdaterad av Magnus Jando