Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Konsument-Orienterade Sakernas Internet Produkter: utmaningar och möjligheter

Kontaktperson: Jonas Löwgren
Ansvarig: Kristina Höök på Kungliga Tekniska Högskolan
Samarbetspartner: KTH
Finansiär: Vinnova
Tidsram: 2014-01-01 -- 2015-12-31
Forskningscentrum: Internet of Things and People Research Centre
Fakultet/institution: Fakulteten för kultur och samhälle, Konst, kultur och kommunikation

Syfte och mål

Våra mål är:

  • att beskriva och förstå utvecklingen på marknaden som vi kallat konsument-orienterade IoT-tjänster
  • att skapa en roadmap som kan leda till svenskt ledarskap på den här marknaden
  • att identifiera de unika utmaningar som gör just den här domänen, såsom säkerhet, robusthet, infrastruktur, men även utmaningar såsom: tekniker och verktygslådor, multidisciplinära design och utvecklingsteam, kreativa disruptiva affärsmodeller, nya regleringar, och design som till fullo nyttjar data-analys och design av interaktiva artefakter

Förväntade effekter och resultat

Om vi skulle föregå våra results så är vi övertygade om att konsumentprodukter i IoT-sfären kommer vara en stor och växande marknad med stora möjligheter att snabbt utvecklas. Det kommer påverka innovationsklimatet så väl som hur snabbt IoT-tekniker plockas upp och används i samhället i stort. Det i sin tur kommer bidra till IoT SIP-målet: att sätta Sverige på kartan vad det gäller IoT-utvecklingen.

Planerat upplägg och genomförande

Sex aktiviteter:

  1. Intervjuer med experter och visionärer för området. Vad hindrar/möjliggöra utvecklingen?
  2. Kreativa disruptioner genom IoT - vad är konsekvenserna för samhället och våra värdering? Öppen debatt
  3. Kickstarter & marknadsanalys - storlek och kunder
  4. Workshop där vi sätter ihop allt insamlat data till en roadmap för framtiden
  5. Interaktiv FlipBook & Podcast
  6. Projekt rapport & SIT seminar

Description in English

Mapping and predicting the potentials of consumer markets for Swedish actors in the field of Internet of Things.

The project amounts to a feasibility study aiming to map and predict the size, focus and commercial potential of Internet of Things for consumer-oriented companies and startups in Sweden today. Moreover, it will identify common problems such as technologies, toolkits, infrastructure, design competence, disruptive business models, or spectrum access for this sector – both from the developer and end-user perspectives.

Through qualitative data collection and a series of analytical and integrative workshops during the spring of 2015, the study delivers a quantification of the market potential, along with an analysis of impediments to growth and needs for research and development. The final deliverable is a roadmap for growth and leadership in the area of consumer-oriented Internet of Things.

Application areas: The focus on consumer-oriented products and services cuts across all application areas of the IOTAP center: Smart Energy, Smart Living, Smart Transportation, Smart Cities, Smart Health and Smart Learning.

Funding: The study is funded by Vinnova under the Strategic Innovation program.

Contact: The study is coordinated by KTH and involves several Swedish centers for research and development.

Senast uppdaterad av Magnus Jando