Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Kollektivtrafikens bidrag till Samhällsutveckling

Kontaktperson: Desirée Nilsson
Ansvarig: Desirée Nilsson
Medarbetare: Karin Grundström, Anna Anund, Lena Hiselius, Ola Mattisson, Erik Johansson, Vanessa Stjernborg, Einar Tufvesson och Erika Knobblock
Samarbetspartner: Lunds Universitet, Statens väg– och transportforskningsinstitut, Trafikverket och Malmö stad
Finansiär: Formas, Vinnova och Trafikverket
Tidsram: 2015-01-01 -- 2017-12-30
Fakultet/institution: Fakulteten för kultur och samhälle, Urbana studier
Ämne: Tvärvetenskap
Hemsida: http://www.k2centrum.se/

Detta forsknings och utvecklingsprojekt undersöker nyckelfrågan om hur kollektivtrafikens bidrag till samhällsutvecklingen förstås och utvärderas.

I ett framtida samhälle där flöden av varor, gods och individer ökar, kommer kollektivtrafiken att spela en viktig roll. Redan idag anses kollektivtrafiken stödja en positiv samhällsutveckling genom att bidra till ökad attraktivitet och tillväxt av både regioner och enskilda kommuner. De mål som ställs upp för kollektivtrafiken kan handla om att skapa tillgänglighet till sysselsättning, utbildning och service, attraktiva och hållbara städer och regioner; samt att stödja integration och ekonomisk tillväxt.Samtidigt som det kan framstå som nästintill självklart att kollektivtrafiken bidrar på ett positivt sätt till samhällsutvecklingen, finns det många och ibland motsägelsefulla och svårmätbara mål för vad kollektivtrafiken förväntas och faktiskt kan bidra med. Om målen för kollektivtrafiken är brett definierade, kanske motstridiga och om definitionerna skiljer sig starkt mellan olika aktörer, finns ett behov av en fördjupad förståelse för hur kollektivtrafikens aktörer uppfattar målen för samhällsutveckling och den roll som kollektivtrafiken förväntas spela.

Projektet omfattar tre delar: 1) Inventering av hur kollektivtrafikens bidrag till samhällsutveckling tolkats och utvärderats, 2) Översyn av existerande ramverk, 3) Utveckling av nya ramverk och metoder.

Description in English

The research will address the key issue of how public transport’s contribution to societal development is understood and evaluated. “Contributing to societal development / “samhällsutveckling” is a broad approach, that can be interpreted in a variety of ways. Our understanding of societal development is a notion of striving for a better society for all. This notion meets varying challenges depending on the time period and urban context considered and explored. Public transport is currently perceived as a contributor to societal development in a positive way, through its contribution to public goods / “allmän nytta”. Visions and policies connect public transport to sustainable urban development, concerning economic, environmental as well as social sustainability. Public transport is perceived to contribute to better health and safety for travellers and to livable, healthy, urban environments. New public transport schemes are increasingly demanded by governments and individual departments within governments at different levels, but also by stakeholders such as chambers of commerce, private investors asked to (re-)develop an area and community organisations.

  • This project hypothesizes that there are a great number of different views and ideas of what it is that these different actors think that public transport already is delivering, or should deliver (more of) in the future.
  • It also hypothesizes that these views and ideas – which can also be seen as objectives for public transport - are not always very well defined, and may be conflicting, although such conflicts are often not recognised. For example, public transport may be expected to deliver the rather poorly defined objective of “liveability”, whilst at the same time delivering increased economic growth through the presumed good of greater mobility. Mobility as a benefit may conflict with the sustainability objective of public transport, which many stakeholders may also express. The project seeks to deal with the following three main objectives and is divided into three work packages broadly reflecting these three key areas:
  1. Firstly, understand what public transport’s stakeholders wish to achieve from investing in public transport schemes and operations and travelling with public transport – and the extent to which these “needs and wants” are both well defined, and whether they change over time; in short, what public transport should mean and deliver for society.
  2. Secondly, consider how far existing evaluation frameworks for new public transport infrastructure and operations actually take into account the needs and wants identified above.
  3. Thirdly, and with respect to one or two real life investments in public transport, attempt to develop new ways of incorporating into an evaluation framework at least some of the “needs and wants” that are currently not well incorporated into Sweden’s commonly-used evaluation frameworks.
Senast uppdaterad av Magnus Jando