Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Kartläggning av nyanländas hälsa

Kontaktperson: Slobodan Zdravkovic
Ansvarig: Slobodan Zdravkovic
Medarbetare: Carin Björngren Cuadra och Per-Olof Östergren
Samarbetspartner: Lunds universitet, Länsstyrelsen, Region Skåne och Arbetsförmedlingen
Finansiär: Europeiska flyktingfonden
Tidsram: 2014-01-01 -- 2015-06-30
Forskningscentrum: Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM)
Fakultet/institution: Kultur och samhälle, Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för hälso- och välfärdsstudier, Institutionen för socialt arbete
Ämne: Tvärvetenskap

Kartläggning av nyanländas hälsa är ett projekt inom projektet MILSA, Stödplattform för migration och hälsa. Delprojektets fokus riktas mot att stärka förutsättningarna för ökad kunskap om nyanländas hälsotillstånd. Målgruppen är vuxna nyanlända flyktingar i Skåne som omfattas av etableringslagen. Kartläggningen ska resultera i en väl underbyggd bild av hälsoläget för denna målgrupp och underlätta för att på ett tidigt stadium möta deras behov av hälsorelaterade insatser. Dessutom ska kartläggningen fylla behovet av att utvärdera tidigare och utveckla nya hälsofrämjande insatser. Den ska även, utifrån nyvunnen empirisk kunskap om t.ex. vanligt förekommande hälsoproblem möjliggöra en kontinuerlig säkring beträffande relevansen av samhälls- och hälsokommunikatörernas redskap till exempel material och specifika frågeställningar. Studien är av sådan karaktär att den i ett senare skede kan växlas över på nationell nivå samt övergå till att vara ett instrument som framöver kan användas fortlöpande.

Projektledare är Slobodan Zdravkovic i nära dialog med samordnare Carin Björngren Cuadra.

Malmö högskola, Lunds universitet, Länsstyrelsen, Region Skåne och Arbetsförmedlingen deltar i detta delprojekt.

Läs mer om Milsa

Artikel om Milsa

Senast uppdaterad av Magnus Jando