Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Kampen om folket: den skandinaviska nynationalismen

Kontaktperson: Anders Hellström
Finansiär: Malmö University/MIM
Tidsram: 2008-10-01 -- 2010-09-30
Forskningsprofil: Migrationsprofilen
Forskningscentrum: Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM)
Ämne: Tvärvetenskap
Hemsida: http://www.mah.se/mim

Kampen om folket: den skandinaviska nynationalismen/Struggles of the people: neo-nationalism in Scandinavia


Hur kommer det sig att Sverigedemokraterna behandlas annorlunda i den offentliga debatten jämfört med vad som är fallet för systerpartierna i Danmark och Norge? En tänkbar förklaring, som hittills inte prövats vetenskapligt, är att de nynationalistiska partierna i respektive länder gjort anspråk på att vara folkets sanna företrädare genom att axla en lång socialdemokratisk tradition av att föra samman folket i en kollektiv nationell gemenskap. Denna process har dock tagit sig olika uttryck och har också kommit olika långt i de tre länderna. Projektet jämför föreställningar om folket hos de tre socialdemokratiska partierna med de tre nynationalistiska partierna i respektive land. Resultatet av denna jämförelse belyser dels den nära länken mellan framväxten av den demokratiska staten och nationalistiska ideologier, dels kopplingen mellan socialdemokraternas minskande förtroende och den demokratiska statens krympta möjligheter att representera folket i en tid av tilltagande globalisering och europeisk integration.

Projektet förklarar hur mottagandet och bemötandet av främlingsfientliga argument liknar, respektive skiljer sig åt mellan de tre länderna över tid. Studiens resultat bidrar dels till en pågående akademisk diskussion kring nationalistiska ideologiers pånyttfödda popularitet i en samtid som annars präglas av en vurm för gränsöverskridande verksamheter, och dels till att vitalisera den offentliga debatten som tenderar till att antingen stigmatisera de nynationalistiska partiernas väljare (Sverige) eller att låta de nynationalistiska språkrören obehindrat få agera som yttrandefrihetens fanbärare (Danmark och Norge).

Senast uppdaterad av Magnus Jando