Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

KIOSK – en utvärdering

Kontaktperson: Tomas Peterson
Ansvarig: Tomas Peterson
Medarbetare: Katarina Schenker och Linneuniversitetet
Samarbetspartner: Linneuniversitetet
Finansiär: Region Skåne
Tidsram: 2014-02-01 -- 2016-12-31
Forskningsprofil: Idrott i förändring
Fakultet/institution: Fakulteten för lärande och samhälle, Idrottsvetenskap
Ämne: Samhällsvetenskap

En utvärdering av KIOSK, utförd för Region Skåne

.

Description in English

An evaluation of the Concept of KIOSK, on behalf of Region Skåne.

Senast uppdaterad av Magnus Jando