Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

It’s my experience

Kontaktperson: Professor Per Jönsson
Ansvarig: Professor Per Jönsson
Samarbetspartner: AWNIC, GRUL, Lisa Gjedde Danmarks Pedagogiska Universitet
Finansiär: KK-stiftelsen/MEDEA
Tidsram: 2010-01-01 -- 2010-06-30
Forskningsprofil: Utbildningsvetenskap
Forskningscentrum: MEDEA Collaborative Media Initiative
Fakultet/institution: Centrum för teknikstudier
Ämne: Tvärvetenskap

Utveckling av editor för positionsbaserade spel och upplevelser med tillämpningar mot utbildning och lärande.

Description in English

Development of a webb editor for position based games and experiences with applications to education.

Senast uppdaterad av Magnus Jando