Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Konstnärlig forskning/Artistic Research

Kontaktperson: Staffan Schmidt
Ansvarig: Staffan Schmidt
Medarbetare: Peter Ullmark, Kajsa Eriksson, Henrik Benesch, Otto von Bush, Catharina Thörn, Karl Palmås, Mats Rosengren och Staffan Schmidt
Finansiär: VR
Tidsram: 2008-03-03 -- 2010-04-30
Fakultet/institution: Kultur och samhälle, Konst, kultur och kommunikation
Ämne: Tvärvetenskap

Ingrepp är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt som består av 14 konstnärer, designers, ekonomer, arkitekter, ingenjörer, sociologer och en filosof. Projektet är finansierat av Vetenskapsrådet och placerat vid Högskolan för Design och Konsthantverk vid Göteborgs universitet. Utifrån medlemmarnas olika perspektiv och discipliner analyserar, dokumenterar och reflekterar projektet över staden, stadsplanering och dess utveckling. Med utgångspunkt i två specifika områden i Göteborg (Södra Älvstranden och Angered/Gårdsten) ställer forskningsprojektet Ingrepp sig frågan: Hur kan forskningen och konsten göra ingrepp i den ständigt föränderliga staden? Och vad har konsten för möjligheter att aktivera stadsliv och påverka stadsutvecklingen?

Description in English

Intervention is an interdisciplinary research project consisting of 14 artists, designers, economists, architects, engineers, sociologists and a philosopher. The project is funded by the Research Council and located at the School of Design and Crafts at Göteborg University. Based on the members' different perspectives and disciplines, the project serves to analyze, document, and reflect over the city, city planning and its development. Based on two specific areas in Göteborg (South Riverbank and Angered / Gårdsten) the research project raises the question: How can science and art intervene in the ever-changing city? And what are the possibilities for art to activate the city life and affect urban development?

Senast uppdaterad av Magnus Jando