Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Ingångar i och utgångar ur kriminalitet och missbruk

Kontaktperson: Marie Väfors Fritz
Ansvarig: Marie Väfors Fritz
Medarbetare: Sten Levander professor
Finansiär: Malmö högskola
Tidsram: 2012-10-01 -- 2015-12-31
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för kriminologi
Ämne: Samhällsvetenskap

Kriminalitet och missbruk har visats vara starkt kopplade till varandra. Ett flertal individer med denna dubbla problematik i södra Sverige vistas vid utslussnings- och behandlingsverksamheter. Många av dessa individer kan karakteriseras som 'life course persistent' lagöverträdare.

Syftet med studien är att genom semistrukturerade djupintervjuer och enkäter undersöka forskningspersoner inom ramen för utslussnings och behandlingsverksamhet avseende missbruk och kriminalitet.  Huvudfrågan i studien berör vad det är för individegenskaper och livsvillkor som triggar ingångs- såväl som utgångsprocesser till missbruk och kriminalitet. Fokus i intervjuerna kommer att läggas vid personernas egna berättelser om sina livsvillkor beträffande missbruk och kriminalitet. Även kvantitativ data samlas in.

Senast uppdaterad av Magnus Jando