Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

ITESCE - Improving Transparency in European Sport Coach Education

Kontaktperson: Torsten Buhre
Samarbetspartner: Ungerns riksiddrottsförbund, Danmarks idrottsförbund, Riksidrottsförbundet (RF), Skåneidrotten, Tennisförbundet, Innebandyförbundet, Friidrottsförbundet, Simförbundet, Linnéuniversitetet
Finansiär: EU, Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci, Transfer of innovation
Tidsram: 2008-12-15 -- 2010-12-15
Forskningsprofil: Idrott i förändring
Fakultet/institution: Lärarutbildningen
Ämne: Tvärvetenskap
Hemsida: http://www.itesce.eu/

Målet med ITESCE är att ta fram en struktur för tränarutbildningar i Danmark, Ungern och Sverige som är förenlig med de intentioner som utvecklades i EU-projektet Aligning a European Higher Education structure in sport science (AEHESIS) och drivs av European Coaching Council (ECC).

Mer information om projektet.

Senast uppdaterad av Magnus Jando