Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Implementering av rutiner för nutrition hos äldre i samband med höftfraktur på ortopedisk klinik

Kontaktperson: Ewa Idvall
Ansvarig: Ewa Idvall
Medarbetare: Christel Bahtsevani och Linda Andersson Skånes universitetssjukhus
Finansiär: Malmö högskola
Tidsram: 2010-01-01 -- 2012-12-31
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för vårdvetenskap
Ämne: Medicin

Syftet med projektet är beskriva hur en modell för nödvändiga förutsättningar vid planering av utvecklingsinsatser kan utgöra ett stöd för arbetet med att införa kliniska riktlinjer inom området nutrition hos höftopererade patienter på ortopediska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Malmö.

Senast uppdaterad av Magnus Jando