Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Implementering av metod för jämställdhetskonsekvensbedömning (JKB) i svensk transportinfrastrukturplanering

Kontaktperson: Christina Scholten
Finansiär: Vinnova
Tidsram: 2014-01-01 -- 2015-12-31
Fakultet/institution: Fakulteten för kultur och samhälle, Urbana studier

Projektet ingår i K2 – Forskningscentrum för kollektivtrafik, där Malmö Högskola är part. I projektet ska metoden ”jämställdhetskonsekvensbedömning” (JKB) utvärderas och vidareutvecklas i regionerna Dalarna och Västra Götaland.

Senast uppdaterad av Magnus Jando