Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Impact of periodontal disease on oral health related quality of life.

Kontaktperson: Henrik Jansson
Ansvarig: Henrik Jansson
Medarbetare: Caroline Grundström och Ola Norderyd
Finansiär: Malmö högskola
Tidsram: 2009-09-01 -- 2010-12-31
Forskningsprofil: Oral hälsa
Fakultet/institution: Odontologiska fakulteten
Ämne: Odontologi

Bakgrund
Parodontit är vanligt förekommande i den vuxna befolkningen och ca 10% av alla individer beräknas ha grav parodontit.
På uppdrag av Tandvårdsnämden i Region Skåne har Tandvårdshögskolan i Malmö genomfört en studie med målsättning att bedöma behov och efterfrågan av tandvård i regionen. Av 1000 slumpvis utvalda individer valde 450 individer att delta och har undersökts kliniskt, radiologiskt och har besvarat en enkät. I en inledande studie har samtliga röntgenbilder granskats avseende förlust av marginalt ben.

Syfte
Att undersöka validiteten av en metod att mäta livskvalitet i relation till graden av parodontal fästeförlust. Dessutom att undersöka huruvida parodontal behandling påverkar livskvaliten.

Betydelse
I dag finns bristfälligt vetenskapligt underlag avseende hur livskvalitet påverkas av parodontal sjukdom. Med ökad kunskap om detta kommer vi fortsätta med att undersöka huruvida behandling av parodontit påverkar livskvaliten. 

Material och metod
Individer som blivit undersökta i Skånestudien kommer att analyseras avseende livskvalitet och parodontal sjukdomserfarenhet, baserat på marginal benförlust. Därefter kommer enkäten för livskvalite att användas i samband med ordinarie parodontalbehandling för att kunna se om behandling av parodontit resulterar i förändring av livskvalitet.

Att undersöka huruvida livskvalitet påverkas av parodontal sjukdom och hur behandling av parodontit påverkar livskvalitet.

Senast uppdaterad av Magnus Jando