Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Does immunity-based theraphies proctect against arteriosclerosis?

Kontaktperson: Gunilla Nordin Fredrikson
Ansvarig: Gunilla Nordin Fredrikson
Medarbetare: Thomas Arnebrant, Maria Stollenwerk, Olof Svensson,Ragnar Alm (LU), Jan Nilsson (LU), Harry Björkbacka (LU), Caitriona Eriksson (LU), Daniel Kolbus (LU), Irena Ljungcrantz (LU), Polyxeni Mantani (LU), Katarina Olofsson (LU), Ingrid Söderberg (LU) och Maria
Samarbetspartner: Clinical Research Center i Malmö; BioInvent International AB i Lund; CardioVax i Princeton USA; Cedars-Sinai, UCLA i Los Angeles USA; CMM, KI i Stockholm
Finansiär: Vetenskapsrådet, Hjärt-Lungfonden, ALF Region Skåne/medfak LU, Hälsa och samhälle Mah, Albert Påhlssons stiftelse, Crafoordska stiftelsen, Ernold Lundströms stiftelse, Söderbergs stiftelse, UMAS forskningsfonder
Tidsram: 2005-01-01 -- 2012-12-31
Forskningsprofil: Biologiska gränsytor
Forskningscentrum: Biofilms - Research Center for Biointerfaces
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för biomedicinsk vetenskap
Ämne: Medicin
Hemsida: http://www.med.lu.se/expcard

Hjärtinfarkt och stroke är de vanligaste dödsorsakerna i västvärlden. Den bakomliggande orsaken till sjukdomarna är oftast åderförkalkning, som orsakas av att det onda kolesterolet LDL lagras in i kärlväggen och oxideras, med plackbildning i blodkärlen som följd. I dagens läge kan de existerande behandlingsformer endast hjälpa en tredjedel av de drabbade. Med anledning av detta finns ett stort behov att identifiera nya och mer specifika mekanismer för prevention och behandling av hjärtkärlsjukdom. Vi har identifierat proteinfragmenten i den oxiderade LDL-partikeln som känns igen av antikroppar hos människa. Immunisering av försöksdjur med några av dessa fragment resulterar i en minskning av åderförkalkningen. Även behandling av försöksdjur med våra unika konstgjorda antikroppar, som känner igen dessa fragment ger ett skydd. Antikroppsbehandlingen har nu lett fram till ett läkemedel som genomgått fas 1 studier och som är på väg in i fas 2 studier. Strategin att immunisera med proteinfragment kommer att testas i en fas 1 studie under 2010.

Målsättningen med projektet är:
– att utveckla nya läkemedel mot åderförkalkning baserade på proteinfragment i den oxiderade LDL partikeln och konstgjorda antikroppar riktade mot dessa
– att identifiera och karaktärisera de bakomliggande mekanismerna som är involverade i peptidfragmentens och de konstgjorda antikropparnas skyddande effekt mot åderförkalkning
– att utvärdera om konstgjorda antikroppar kan användas för att icke-invasivt hitta, kvantifiera och identifiera åderförkalkade plack som har en ökad risk att brista och orsaka sjukdom
– att evaluera om autoantikroppar riktade mot proteinfragmenten kan användas som ett nytt verktyg för att diagnostisera kardiovaskulära sjukdomar och identifiera individer som kan dra nytta av den immunbaserade terapin.

En selektiv aktivering av ett immunsvar mot oxiderat LDL representerar en icke-undersökt möjlighet till prevention samt behandling av hjärt-kärlsjukdom. Dock är det av stor vikt att klargöra de bakomliggande mekanismerna till den skyddande effekten, för att kunna utveckla immunbaserade terapier som ger ett så bra skydd som möjligt mot hjärtinfarkt och stroke. Terapierna har i djurförsök hämmat utvecklingen av åderförkalkningen med 50-60% och även fått existerande plack att tillbakabildas. Om dessa resultat kan överföras till människa kan denna typ av behandling bli ett värdefullt komplement till de nu existerande och förhoppningsvis vara tillgänglig inom 5-6 år.

Description in English

In previous studies we have clearly established that it is possible to induce athero-protective immunity by active (protein fragments) or passive (recombinant antibodies) oxidized LDL epitope immunizations in experimental animals. However, it still remains to be determined if similar athero-protective immunity can be induced in humans. If this is shown to be the case, it would represent a possible novel therapeutic approach for prevention and treatment of cardiovascular disease. To develop an effective therapy, it is of importance to evaluate if the anti-atherogenic effects induced by the immunizations involve activation of protective immunity or down-regulation of pre-existing, pro-atherogenic immune responses. Thus, future studies will focus on characterization of the atheroprotective mechanisms in the purpose to develop an optimal immune-based therapy. Moreover, it is highly valuable to identify patients that may benefit from this therapy and thereby evaluate if autoantibodies directed to oxidized LDL epitopes can be used as a biomarker of cardiovascular disease as well as for the effect of the treatment. In addition, recombinant antibodies may provide a new tool to detect vulnerable plaques in imaging approaches.

This project involves industrial contacts and has a strong connection to clinical research. The passive immunization strategy has been tested in a phase 1 clinical study and a phase 2 study is planned to start in 2010. In addition, a clinical phase 1 study using the active immunization strategy is planned to start in 2010.

Senast uppdaterad av Magnus Jando