Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Idrott och socialt entreprenörskap

Kontaktperson: Tomas Peterson
Ansvarig: Katarina Schenker och Linnéuniversitet
Medarbetare: Susanne Linnér, Linnéuniversitetet, Per Gerrevall och Linnéuniversitetet
Samarbetspartner: Linnéuniversitetet
Finansiär: Familjen Kamprads Stiftelse
Tidsram: 2014-09-01 -- 2016-09-01
Forskningsprofil: Idrott i förändring
Fakultet/institution: Fakulteten för lärande och samhälle, Idrottsvetenskap
Ämne: Samhällsvetenskap
Hemsida: http://www.seidrott.se/

Teoriutveckling kring, samt empiriska studier av exempel på, idrott och socialt entreprenörskap.

Description in English

Theoretical and empirical analysis of Sport and Social Entrepreneurship.

Schenker, K & Gerrevall, P & Linnér, S & Peterson, T (2014) Socialt entreprenörskap i en match utan regler. Svensk Idrottsforskning, nr 4

Senast uppdaterad av Magnus Jando