Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Identitet och ohälsa i arbetslivet

Kontaktperson: Lisbeth Ryden
Samarbetspartner: Kommunförbundet Skåne
Finansiär: AFA-försäkring
Tidsram: 2010-01-01 -- 2012-12-31
Forskningscentrum: Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA)
Hemsida: http://mah.se/cta/identitet-ohalsa

Att olika organisationer påverkar hälsan hos de människor som befolkar den är väl känt. Det finns också relativt mycket forskning kring vad som kännetecknar en hälsoskapande organisation respektive en ohälsoskapande. På vilket sätt organisationen hänger ihop med hälsan är däremot mindre beforskat.
Lisbeth Rydén ska undersöka vilken identitet som skapas på arbetsplatsen, och vad det har för betydelse för hälsan. Utgångspunkten är att en person som lyckas etablera en identitetsberättelse som inför en själv och omgivningen som framstår som rimlig och sammanhängande, mår bra. Den som inte lyckas riskerar att drabbas av oro, ångest och depression.
Lisbeth Rydén ska med hjälp av identitetsbegreppet analysera ett antal arbetsplatsers psykosociala arbetsmiljö. Analyserna kommer därefter att prövas i samtal med olika intressenter, som till exempel arbetsgivare, fack, arbetsmiljöinspektörer, och personal inom företagshälsovård Projektet syftar till att fördjupa kunskapen om vår psykosociala arbetsmiljö, men också att utveckla olika sätt att upptäcka, analysera och intervenera i ohälsosamma situationer.

Senast uppdaterad av Magnus Jando