Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

IMHAd - Impact of Multicultural Health Advisors

Kontaktperson: Katarina Löthberg
Samarbetspartner: Lunds universitet, Uppsala universitet, Blekinge tekniska högskola, Region Skåne, Regionförbundet Östsam, Landstinget Blekinge, Botkyrka, Eskilstuna och Kinda kommun, Malmö Stad, Enskede-Årsta-Vantör Stockholms stad, Socialstyrelsen
Finansiär: Migrationsverket - Europeiska flyktingfonden III
Tidsram: 2009-01-01 -- 2011-12-31
Forskningsprofil: Migrationsprofilen
Forskningscentrum: Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM)
Ämne: Tvärvetenskap
Hemsida: http://www.mah.se/mim

Projektet bygger vidare på de förberedelser och fas I (IMHAd, fas I) i en långstidsstudie för att utvärdera effekterna på folkhälsan och hälsoekonomiska effekter av de internationella hälsokommunikatörernas arbete i Sverige som har genomförts med medfinansiering av Europeiska flyktingfonden.

Projektet avser att verka inom ett viktigt område, nyanlända flyktingars hälsa, och syftar till att utvärdera de internationella hälsokommunikatörernas arbete samt utveckla ett nationelltkvalitetssäkrat hälsokommuniaktörskoncept.

Projektet har flera relevanta projektpartner spridda över landet samt en tilltänkt samverkan med pågående verksamheter och projekt beträffande hälsokommunikatörer, t.ex. projektet ”Partnerskap Skåne”

IMHAd: s forskning startade september 2007 vid Lunds universitet i samarbete med övriga partners, som bidrar med sina erfarenheter av och kunskaper om migrationsrelaterad hälsa/ohälsa. Den första datainsamlingen analyseras och bearbetas nu för att senare under 2009 presenteras i artiklar och vid olika sammankomster.
Forskningsresultaten sprids genom partnerskapet och ska bidra till att utjämna den ojämlika folkhälsan och till att främja hälsa, välbefinnande och livskvalitet i vårt mångkulturella samhälle.

Senast uppdaterad av Magnus Jando