Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Hybrid Matters

Kontaktperson: Kristina Lindström
Ansvarig: Åsa Ståhl
Finansiär: Nordiska kulturfonden
Tidsram: 2014-09-01 -- 2016-12-31
Fakultet/institution: Fakulteten för kultur och samhälle, Konst, kultur och kommunikation
Hemsida: https://nordiskkulturfond.org/nyheder/hybrid-matters-digital-2015-16/

En konstnärlig och vetenskaplig undersökning av digital kommunikation mellan biologiska och tekniska aktörer.

Allt det som har en fysisk, virtuell eller teknologisk aspekt samtidigt utgör hybrid materia – som människor med smarta telefoner, djur med sändare för geolokalisering, genetiskt manipulerade växter eller flaskor med en webbplats utskriven som en del av etiketten. Det hybrida är viktigt, eftersom det inte utgör ett undantag, utan är vår vardag. Hybrid Matters vill utforska och undersöka detta genom konst.

"Hybrid Matters" ger oss en förväntning om att konsten på ett verkligt intressant sätt kan utforska nutidens och morgondagens digitala utveckling och visa hur förhållandet mellan människor, natur och miljö förändras i takt med att vår fysiska och organiska verklighet och det virtuella smälter samman mer och mer. (Bedömningskommitténs motivering)

Den digitala världen är i allt högre grad på väg att smälta samman med vår fysiska värld och har blivit en viktig del av vår vardag och miljö. Just nu mest som kommunikation mellan mänskliga aktörer och i kontroll av maskiner. Dessutom har man under de senaste åren bevittnat de första försöken att smälta samman organiskt material och teknik, även inom konsten.

Uttrycket ”hybrid ekologi” handlar om detta projekt rörande interaktion och fusion mellan det digitala – tekniska – konstgjorda – organiska – biologiska – och levande. ”Hybrid ekologi” består av etablerade aktörer i de fysiska rummen, människor, djur, växter, biologiska processer och människoskapade aktörer, som bland annat virtuella rum, programvara, robotar förbundna genom nätverk, genetiskt modifierade organismer, hybrider, syntetiska biologiska organismer och människoskapade processer.

Målet med HYBRID MATTERS är att undersöka och utforska hur digitala tekniker kan skapa nya modeller för kommunikation och upprätta nya typer av förbindelser mellan de olika aktörerna inom ”hybrid ekologi ”.

Digital teknik används inte enbart inom digital konst, utan i många nutida och nya konstformer. Och den konstnärliga användningen och tolkningen av tekniken har lett till skapande av vetenskapskritik och att vetenskapliga idéer har presenterats för en bredare befolkning. De inblandade institutionerna och enskilda personerna i det här projektet har många års praktisk erfarenhet och naturlig beröring med digital teknik och konst. Digital teknik är för dem det naturliga valet för att utforska, utveckla och bredda sitt bidrag genom detta projekt.

Senast uppdaterad av Magnus Jando