Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Hemsjukvård vid kronisk hjärtsvikt – delaktighet och integrerad vård för att öka patienters egenvårdsförmåga och tillfredsställelse med vården

Kontaktperson: Ewa Idvall
Ansvarig: Anna Strömberg Linköpings universitet
Medarbetare: Lena Näsström Linköpings universitet
Finansiär: EU, 7:e ramprogrammet
Tidsram: 2010-01-01 -- 2013-12-31
Forskningsprofil: Hälsa och sociala villkor i ett livsförloppsperspektiv
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för vårdvetenskap
Ämne: Medicin

Det övergripande syfte är att utveckla och implementera en hemsjukvårdsintervention för patienter med kronisk hjärtsvikt utvecklad enligt gemensamma europeiska kriterier. Vidare avses att beskriva delaktighet hos patienter med kronisk hjärtsvikt och deras anhöriga.

Senast uppdaterad av Magnus Jando