Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Hållbar stadsomvandling Malmö stad - Fokus Rosengård. Ett följeforskningsprojekt

Kontaktperson: Magnus Johansson
Ansvarig: Magnus Johansson
Medarbetare: Bengt Persson, Lena Eriksson och Moa Björnsson
Samarbetspartner: Larkilund AB, Miljöförvaltningen Malmö stad
Finansiär: Tillväxtverket
Tidsram: 2010-04-10 -- 2013-03-31
Forskningsprofil: Urbana studier
Fakultet/institution: Kultur och samhälle, Urbana studier
Ämne: Samhällsvetenskap

Projektet är ett följeforskningsprojekt med syfte att utvärdera åtgärd 1 inom projektet Hållbar stadsomvandling i Malmö - Fokus Rosengård. Åtgärd 1 har som mål att utveckla en gemensam samarbetsplattform för områdesutveckling genom att skapa hållbara partnerskap, utveckla modeller för handling i samverkan och engagera boende och andra verksamma i arbetet med lokala investerings- och utvecklingsplaner.

Utöver åtgärd 1 rymmer projektet två andra åtgärder med fokus på fysiska förändringar. Åtgärd 2 har som mål att höja attraktiviteten och tryggheten i stråket som går från centrala Rosengård till Möllevången och centrala Malmö genom olika former av fysiska investeringar. Åtgärd 3 rymmer andra former av fysiska förändringar inom stadsdelen Rosengård.

Följeforskningen ska i första hand vara ett stöd till projektledningen under projektets genomförandetid. Men den ska även fungera som utvärdering av projektets resultat för redovisning till finansiärerna, i första hand Tillväxtverket.

Senast uppdaterad av Magnus Jando