Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

GröntSpel för urban omställning

Kontaktperson: Mette Agger Eriksen
Medarbetare: Maria Hellström Reimer
Finansiär: Delegationen för Hållbara städer
Tidsram: 2012-09-24 -- 2014-09-24
Fakultet/institution: Fakulteten för kultur och samhälle, Konst, kultur och kommunikation, Kultur och samhälle

Projektet omfattar utveckling av ett öppet och analogt processpel som kan användas som underlag i urbana omställningsprocesser. Projektet leds av Malmö Högskola som en del i utvecklingen av Öresundsregionen genom Interregprojektet UT-Ø och är ett samarbete mellan designforskare, spel- och lärandeforskare och ett mindre spelkonsultföretag.

Senast uppdaterad av Magnus Jando