Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Franchising och branding i tjänstesektorn

Kontaktperson: Sarah Jaxell
Ansvarig: Sarah Jaxell
Medarbetare: Caroline Wigren
Finansiär: Malmö högskola
Tidsram: 2010-01-01 -- 2012-12-31
Forskningsprofil: Urbana studier
Fakultet/institution: Kultur och samhälle, Urbana studier
Ämne: Samhällsvetenskap

Projektet består av ett antal artiklar som syftar till att utveckla en djupare förståelse för franchising och varumärkesarbete i tjänstesektorn. Projektet startar i en studie av de aktörer som finns i en franchisekedja med syfte att ta reda på hur de olika aktörerna arbetar med varumärkesarbete, s k branding. För att få svar på det studeras dels vad som finns överenskommet kring branding i kontrakt mellan franchisetagare och franchisegivare, och dels om franchisetagaren anser sig kunna handla utifrån egna strategier vad gäller branding och hur man i så fall arbetar med sitt varumärke.

Genom denna studie är målsättningen att förstå skillnader mellan hur olika nivåer i en franchisekedja tolkar branding och arbetar med branding, d v s hur varumärket transporteras och ges olika innebörd på olika nivåer i företaget.

Studien utförs inom fastighetsmäklarbranchen där franchisesystem används i stor grad, och där tjänsten som säljs till stor del involverar interaktion mellan kund och företag, en s k high-touch service. I tjänsteföretag krävs många sanningens ögonblick mellan den anställde och kunden vilken kan göra branding svårare att kontrollera.

Description in English

This project consists of a number of articles with the purpose to develop a further understand about franchising and branding in the service industry. We study if the franchise contract includes specific agreements regarding how to work with branding, and further, if the franchisees consider themselves to be able to develop own strategies for branding, and if so how they work with the brand. The chosen context is the real estate industry which is characterized by their high-touch services and the demand of many moments-of-truth.

Senast uppdaterad av Magnus Jando