Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Framtidens bok. Den digitala teknikens inverkan på författare, organisationer och affärsmodeller

Kontaktperson: Cristine Sarrimo
Ansvarig: Cristine Sarrimo
Samarbetspartner: Patrik Wikström, docent medie- och kommunikationsvetenskap, Northeastern University, Boston, och Elena Raviola, postdoc, Handelshögskolan, Göteborg.
Finansiär: KK-stiftelsen startbidrag
Tidsram: 2011-01-01 -- 2013-12-31
Fakultet/institution: Kultur och samhälle, Konst, kultur och kommunikation
Ämne: Tvärvetenskap

I detta projekt undersöker vi hur bokförläggares arbetsprocesser, affärsmodeller och rutiner förändras när litteraturen är digital, köparen kan handla den via nätet och varje litteraturproducent själv kan sprida sina texter till marknaden. Förlagens förändrade strategier påverkar även författarnas arbetsvillkor. Därför undersöker vi hur författarens roll och arbete påverkas av att deras förlag digitaliserar sin utgivning i form av e-böcker och andra digitala format. Projektet är komparativt och tvärvetenskapligt. Vi utför observationer och djupintervjuer med författare och förlagsverksamma personer i svenska, brittiska och amerikanska förlag. Vi följer och analyserar även produktionen av digitala litterära verk.

Description in English

The purpose of this project is to investigate how digital technology affects the production of literature. Multiple-case studies of incumbent as well as small entrepreneurial publishing organizations in Sweden, UK and USA will be conducted. These studies will enable a systematic comparison of how new practices and structures emerge in the book publishing field. Three aspects will be highlighted: publishers’ businessmodels, their organizing processes and writers’ working conditions (their relationships to the publisher and other agents as well as their creative processes and digitized work of art). The interdisciplinary approach will allow the research group to generate original empirical material and to develop the analytical tools necessary to examine how book production has developed between analogue and digital technologies in different countries.

Senast uppdaterad av Magnus Jando