Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Forskningsöversikt över barn- och ungdomshabilitering i mångkulturell kontext

Kontaktperson: Carin Björngren Cuadra
Ansvarig: Carin Björngren Cuadra
Finansiär: Plattformen för handikapp och rehabilitering, Regional Research Program Habilitation and Handicap
Tidsram: 2009-01-01 -- 2010-12-31
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för socialt arbete

Detta projekt avser en litteraturöversikt över internationell forskning inom området barn- och ungdomshabilitering med fokus på tillgång. I bakgrunden finns ett intresse för hur barn- och ungdomshabiliteringen ”svarar” på etnisk och kulturell mångfald samt att tidigare forskning påvisat problem med såväl över- diagnostisering och behandling som brister i tillgång till adekvat service.

Description in English

This project involves approaches in the international research to ‘the multicultural question’ within the field of services for youth and children with functional, cognitive and developmental disabilities. The study involves how problems of access to distributed services are dealt with in selected scientific articles on services that target the aforementioned youth and children.  My point of departure is the growing interest in human services over the last decades involving considerations as regard the meaning of diversity in terms of ethnicity, ‘race’ and culture as well as needs of adequate responses

Senast uppdaterad av Magnus Jando