Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Forskningscirkel om hållbar stadsutveckling i samverkan

Kontaktperson: Magnus Johansson
Ansvarig: Magnus Johansson
Medarbetare: Pablo Tapia, Rebecka Forsell, Sadiye Altundal SDF Fosie,Gunilla Lewerentz, Emelie Wieslander Garaget och Eva Olsson Stadsbiblioteket
Samarbetspartner: SDF Fosie och SDF Södra Innerstaden Malmö stad
Finansiär: Institutet för hållbar stadsutveckling (ISU) t.o.m. 101231, Malmö högskola f.om.110101
Tidsram: 2010-02-05 -- 2011-10-01
Forskningsprofil: Urbana studier
Fakultet/institution: Kultur och samhälle, Urbana studier
Ämne: Samhällsvetenskap

Forskningscirkel startades av Institutet för hållbar stadsutveckling med syfte att pröva nya former av forsknings i samverkan med praktiker. Forskningscirklen drivs av tjänstemän från två stadsdelar i Malmö stad, SDF Fosie och SDF Södra innerstaden samt anställda vid Garaget, som är en mötesplats i södra innerstaden. Forskningscirkeln leds av en forskare från  institutionen för Urbana studier. Inom forskningscirklen drivs tre delprojekt

Delprojekt ett vill undersöka hur man kan utveckla participatoriska metoder och stärka medborgardeltagandet i lokala stadsutvecklingsprojekt. En viktig del i detta delprojekt är att systematisera alla de erfarenheter som finns av att arbeta med brukarmedverkan och participation. Var går den bortre gränsen för en kommunal verksamhets möjlighet att bygga på medborgarnas inflytande? Delprojekt två vill undersöka hur man kan implementera erfarenheterna från arbete med lokal hållbar stadsutveckling i Malmö.  Delprojekt tre är ett samarbete mellan Malmö högskolas bibliotek, Stadsbiblioteket och stadsdelsbiblioteket på Garaget. Syftet är att utveckla informationsstrukturer där kunskaper och erfarenheter forskning om stadsutveckling i Malmö kan göras tillgängliga och spridas. Resultaten från de tre delprojekten kommer att presenteras i början på hösten 2011.

 

Senast uppdaterad av Magnus Jando