Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Förekomst av parodontit hos individer med diagnostiserad atheroscleros

Kontaktperson: Gunilla Bratthall
Ansvarig: Gunilla Bratthall
Medarbetare: Henrik Jansson,Kristina Hamberg, Mahwash Chaudhry, Solveig Dolata och Christina Lindh
Samarbetspartner: Bengt Lindblad Kärlmedicin UMAS
Finansiär: Malmö högskola
Tidsram: 2009-01-01 -- 2010-12-31
Forskningsprofil: Oral hälsa
Fakultet/institution: Odontologiska fakulteten
Ämne: Odontologi

Forskning har under senare år påvisat ett samband mellan hjärt-kärlsjukdomar och parodontit.
Atheroscleros anses vara den viktigaste enskilda riskfaktorn för hjärt-kärlsjukdomar.
Det har föreslagits att parodontitassocierade bakterier bidrar till formation av atherosclerotiska plaque och att inflammatoriska mediatorer vid parodontit skulle kunna påskynda atheroscleros-processen
Patienter, som skrivs in på UMAS för behandling av atheroscleros erbjuds OPG på avdelningen för Odontologisk röntgendiagnositk och fullständig parodontal undersökning på avdelningen för Parodontologi på Tandvårdshögskolan.  I samband med detta tas prov från den djupaste fickan i varje kvadrant avseende inflammationsmediatorer och parodontitassocierade bakterier. Patienten får också fylla i ett frågeformulär avseende medicinering, rökning och diverse sjukdomar såsom diabetes och magsår.

Pat. erbjuds sedan behandling på avd. för parodontologi om behov finns. Efter behandling
undersöks kliniska parametrar samt förekomst av inflammationsmediatorer och parodontitassocierade bakterier i gingivalexsudat.

Parodontitassocierade bakterier analyseras på TVH
med pcr, inflammationsmediatorer i gingivalexsudat med kommersiella kit och spektrofotometri.

Hjärt-kärlsjukdomar är Sveriges största folkhälsoproblem idag, och nästan varannan svensk dör i någon hjärt-kärlsjukdom. Om parodontit förekommer i högre prevalens hos individer med atheroscleros jämfört med ett normalklientel i motsvarande åldersgrupp viktigt att uppmärksamma detta samt att kartlägga förekomst av parodontitassocierade bakterier och inflammationsmediatorer före och efter behandling av parodontiten.

Publikationer inom projektet

Andra forskares resultat.

Flera studier har rapporterat ett samband mellan kronisk parodontit och allmänsjukdomar. Buhlin et al. 2005). Desvarieux et al. (2005) fann en association mellan parodontal mikrobiologi och subklinisk atheroscleros. Ytterligare stöd för detta samband visar bl.a. Padilla et al. (2006) , Pussinen et al. (2007), Ford et al. (2007), Kallio et al. (2008).
Den inflammatoriska processen vid parodontit påskyndar ytterligare utveckling av pre-atherossclerotiska lesioner( Roth et al. 2006 , Bäck et al. 2007).

Egna studier i närbeläget område

Jansson H, Lyssenko V, Gustavsson Å, Hamberg K, Söderfeldt B, Groop L, Bratthall G. Analysis of the interleukin-1 and interleukin -6 polymorphisms in patients with chronic periodontitis. A pilot study. Swed Dent J 2006; 30: 17-23

Jansson H, Lindholm E, Lindh C, Groop L, Bratthall G. Type 2 diabetes type 2 diabetes and Risk for periodontal disease: a role for dental health awareness. J Clin Periodontol 2006; 33: 408-14
Jönsson D, Nebel D Bratthall G, Nilsson B-O. LPS-induced MCP-1 and IL-6 production is not reversed by oestrogen in human periodontal ligament cells. Arch Oral Biol
2008; 53:896-902
Wallin Bengtsson W, Piitulainen E, Hamberg K, LindhC, Bratthall G.
Alpha-1-antitrypsin deficiency and periodontitis. A pilot study. Abstract Europerio 2009

 

 

 

 

Senast uppdaterad av Magnus Jando