Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Folkhögskolorna och kompetensförsörjningen i Skåne

Kontaktperson: Jonas Olofsson
Ansvarig: Jonas Olofsson
Medarbetare: Désirée Annvir
Samarbetspartner: Region Skåne och Folkhögskolenätverket i Skåne
Finansiär: Region Skåne
Tidsram: 2013-05-01 -- 2014-05-01
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för hälso- och välfärdsstudier
Ämne: Samhällsvetenskap

Jonas Olofsson och Désirée Annvir vid HV-institutionen arbetar på uppdrag av ett folkhögskolenätverk i Skåne samt Region Skåne med en regionalt inriktad studie om folkhögskolornas betydelse för ungas etablering och för kompetensförsörjningen i arbetslivet.

En huvudfråga är hur folkhögskolorna kan bidra till arbetet med att utveckla den regionala kompetensplattformen. Studien handlar bland annat om hur folkhögskolorna kan utveckla sina kontakter i arbetslivet, hur folkhögskolorna kan medverka till att förstärka kommunernas arbete med informationsansvaret för unga utan fullbordad gymnasieutbildning, och hur folkhögskolorna skulle kunna medverka till att kvalitetssäkra lärandet inom så kallade yrkesintroduktionsanställningar.

Senast uppdaterad av Magnus Jando