Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Five year survival in patients with oral and oropharyngeal squamous cell carcinoma: human papillomavirus infection and other riskfactors

Contact person: Gunilla Andersson
Responsible: Gunilla Andersson
Co-workers: Johan Wennerberg, Karin Annertz, Ola Forslund and Kerstin Rosenquist
Partner: Öron-näs-halskliniken, SUS. Virologen, SUS
Funding: Allmänna sjukhusets i Malmö stiftelse för bekämpande av cancer
Timeframe: 2000-09-01 -- 2010-12-30
Research profile: Oral hälsa
Faculty/Department: Faculty of Odontology
Subject: Odontologi

The present study is part of a population-based case-control study in which lifetime consumption of tobacco for smoking, very high alcohol intake and high-risk HPV infection have been found to be significant risk factors for oral and oropharyngeal squamous cell carcinoma (OOSCC). Poor oral hygiene, more than 20 missing teeth, and defective or poorly fitting complete dentures were also significant risk factors for development of OOSCC.

The aim of this study is to evaluate whether any of the factors which were found to increase the risk of oral and oropharyngeal squamous cell carcinoma (OOSCC) in previous analyses, and staging of the tumour at diagnosis and treatment have an influence on  survival after 5 year.

Beskrivning på svenska

Den aktuella studien är en del av en populations-baserad fall/kontroll studie där följande riskfaktorer för cancer i
munhåla och svalg identifierats: infektion med högrisk HPV av samma typ som sätts i samband med livmoderhalscancer, hög alkoholkonsumtion, rökning av >11 cigaretter/dag, medelmåttig eller dålig munhygien, fler än 20 förlorade tänder  och dåligt fungerande eller defekta proteser.

I den aktuella studien utvärderas dessa faktorers betydelse för 5 årsöverlevnaden men också tumörstadium och behandling utvärderas.

 

Publikationer inom projektet

Rosenquist K, Wennerberg J, Schildt E-B, Bladström A, Hansson BG, Andersson G. Swedish moist snuff, smoking habits and alcohol consumption in the aethiology of oral and oropharyngeal squamous cell carcinoma. A population-based case-control study. Acta Otolaryngol 2005;125(9):991-998.

Rosenquist K, Wennerberg J, Schildt E-B, Bladström A, Hansson BG, Andersson G. Oral status, oral infections and some lifestyle factors as risk factors for oral and oropharyngeal squamous cell carcinoma. A population-based case-control study. Acta Otolaryngol 2005;125(12):1327-1336.

Hansson BG, Rosenquist K, Antonsson A, Wennerberg J, Schildt E-B, Bladström A, et al. Strong association between infection with human papillomavirus and oral and oropharyngeal squamous cell carcinoma. A population-based case-control study. Acta Otolaryngol 2005;125(12):1337-1344.

Kerstin Rosenquist. RISK FACTORS IN ORAL AND OROPHARYNGEAL SQUAMOUS CELL CARCINOMA. A population-based case-control study in southern Sweden. Thesis, 2005, malmö University.  Swed Dent J suppl 179;2005

Rosenquist K, Wennerberg J, Annertz K, Schildt E-B, Bladström A, Hansson BG, Andersson G. Recurrence in patients with oral and oropharyngeal squamous cell carcinoma: human papillomavirus and other risk factors. Acta Otolaryngol 2007;127:980-987.

Senast uppdaterad av Magnus Jando