Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Feedback och formativ bedömning i högre utbildning

Kontaktperson: Anders Jönsson
Finansiär: Malmö högskola
Tidsram: 2009-02-01 -- 2010-01-31
Forskningscentrum: Centrum för professionsstudier (CPS)

I projektet undersöks - genom litteraturstudier - hur feedback tas emot och används av studenter i högre utbildning. Syftet är att utnyttja denna information inom ramen för det högskolepedagogiska arbetet, och därigenom skapa förutsättningar för att med formativ bedömning bättre understödja studenternas lärande.

Description in English

In this project, it is investigated - through a literature review - how students in higher education use feedback to regulate their learning. The overall purpose is to apply this information within the field of academic teaching, in order to create conditions for formative assessment and effective support of student learning.

Senast uppdaterad av Magnus Jando