Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Ett hem för folket. Individualism och gemenskap i Karl-Erik Forsslunds liv och verk

Kontaktperson: Ann-Sofie Ljung Svensson
Finansiär: Crafoordska stiftelsen
Tidsram: 2015-01-01 -- 2015-06-30
Fakultet/institution: Fakulteten för kultur och samhälle, Konst, kultur och kommunikation
Ämne: Humaniora och religionsvetenskap

Syftet med projektet är att undersöka framförallt ideologiska dimensioner i den svenske sekelskiftesförfattaren Karl-Erik Forsslunds skönlitterära och journalistiska texter, och koppla dessa till en större samhällelig diskurs om individens förhållande till samhällsgemenskapen. Inom denna diskurs befinner sig också den begynnande folkhemstanken. Ett vidare syfte med projektet är att fördjupa bilden av den svenska litterära nyromantiken, dvs. de svenska ”nittiotalisterna”. Nyromantiken har huvudsakligen betraktats som en estetisk rörelse, men de ideologiska implikationerna är betydelsefulla. Karl-Erik Forsslund är en bra representant för den koppling mellan ideologi och estetik som jag vill undersöka för att förtydliga bilden av den svenska litteraturen runt sekelskiftet 1900 och under de första decennierna av 1900-talet.

 

Senast uppdaterad av Magnus Jando