Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Envy and contempt: Great power identity and views of the US Other in contemporary France and Russia

Contact person: Bo Petersson
Responsible: Prof. Kristina Riegert and Stockholms universitet
Co-workers: Emil Persson, FD Maria Hellman and Stockholms universitet
Partner: FD Maria Hellman, Stockholms universitet
Funding: Vetenskapsrådet
Timeframe: 2011-01-01 -- 2012-12-31
Faculty/Department: Faculty of Culture and Society, Global Political Studies
Subject: Samhällsvetenskap

This is a spin off project from: Medier och europeisk identitet – nationella eller regionala mediebilder av USA?

The spin off project intends to compare prevailing views  of the United States in Russia and France as seen in relation to national identity and collective self-images in the two countries. Special attention is given to the great power identity of both states. A general impression is that in both states the US is envied and heavily criticized, often at the same time.  The bulk of the source material consists of presidential speeches and interviews from the early 1990s on.

Beskrivning på svenska

Detta sidoprojekt analyserar stormaktsidentitet och uppfattningar om USA i det samtida Frankrike och Ryssland. Basen utgörs av politiska tal från 1990-talet och framåt. En allmän konklusion är att synen på USA i båda staterna präglas av såväl avund som avståndstagande.

Senast uppdaterad av Magnus Jando