Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Unaccompanied asylum seeking children; experiences of living with relatives as foster parents

Contact person: Maria Hjortsjö
Responsible: Lars Plantin
Partner: Malmö stad
Funding: Migrationens utmaningar
Timeframe: 2016-04-01 -- 2016-12-31
Faculty/Department: Faculty of Health and Society, The Department of Social Work
Subject: Samhällsvetenskap

This study aims to highlight unaccompanied minors experiences of living in families with relatives as foster parents.

35 369 unaccompanied minors arrived in Sweden in 2015, and this is an extreme increase related to prior years. The social services have the responsibility to handle the unaccompanied minors reception, accommodation and care when they arrive in Sweden. Since 2013 the leading cause of foster home placements in the City of Malmö are unaccompanied minors. The hard pressure of constantly new arrived unaccompanied children and the acute shortage of available social workers results in a long waiting time for adequate help. A large number of families, where unaccompanied children live are therefore only briefly, or not at all, controlled by the authorities. So the question is how the unaccompanied children perceive and experience their everyday life in these families. What kind of social contacts and networks do they have outside the family and how do they experience the authorities ways of handling the arrival process. And from another perspective; How do the social workers, who handle the arrival process for the children, experience the situation?
The study will be based on both individual interviews and focus group interviews with 6 unaccompanied minors living in families with relatives as foster parents. Additionally, the children will write diaries where they describe their daily routines and activities during a week. 6 social workers will also be interviewed about the work with these children.

The theoretical framework will be based on the Phenomenology of the Social World by Alfred Schütz. The stories of the unaccompanied children's will also be interpreted by theories of resilience. To analyse the social service work an organization theoretical analysis will be used.

Beskrivning på svenska

Syftet med studien är att undersöka hur släktingplacerade ensamkommande asylsökande barn (nedan förkortat EBO barn) upplever sin situation. Både fysiska och psykiska hälso- och välbefinnande aspekter ingår i denna kartläggning. Studien kommer att bestå av två delar. I den första fasen avses en kartläggning av både omfattningen och handläggningen av släktingplaceringarna av EBO barnen i Malmö stad. Fokus i denna mer statistiska inramning handlar om frågor som ex. hur många barn som släktingplaceras i Malmö, vilka åldrar de har, kön osv.

I kontakt med de ansvariga/handläggande socialsekreterare av EBO barnen i Malmö Stad avses även möjligheten till att kunna inhämta information om själva utredningsarbetet och hur barnens perspektiv och barnets bästa beaktas i varje enskilt fall.
I den andra fasen av studien är tanken att, med hjälp av socialsekreterare på området, söka kontakt med EBO barn i åldern 12-15 år som är intresserade av att beskriva sin vardag. Tanken är att detta kan ske antingen med hjälp av intervjuer alternativt att barnen själva kan skriva ned/rita en beskrivning av vardagsrytmen under olika delar av dagen (ex dagboksanteckningar). Tolk och översättning av texterna kan här komma att behövas. Innan denna del av studien är aktuell måste en etikprövning göras i en regional etikprövningsnämnd.

Senast uppdaterad av Magnus Jando