Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

En exemplarisk kunskapsregion: Europeanization and Globalization

Kontaktperson: Bo Petersson
Ansvarig: Projektledare: Marie Brobeck Roskilde universitet
Samarbetspartner: Roskilde universitet
Finansiär: Interreg IV A
Tidsram: 2011-01-01 -- 2013-12-31
Forskningsprofil: Migrationsprofilen
Fakultet/institution: Kultur och samhälle, Globala politiska studier
Ämne: Samhällsvetenskap
Hemsida: http://www.interreg-oks.eu/se/Menu/Projektbank/Projektlista+Öresund/En+exemplarisk+kunskapsregion

Projektet tager blandt andet afsæt i den Øresundsregionale Udviklingsstrategi (ØRUS), som påpeger, at samordningen af forskning, udvikling (FoU) og uddannelse er for svag i Øresundsregionen. I strategien lægges der vægt på såvel ”regionens indre liv og integration” samt ”Øresundsregionens internationale konkurrenceevne og globale positionering” som to indgangsvinkler til at styrke den fortsatte udvikling af Øresundsregionen. Disse to niveauer integreres i projektet ”En exemplarisk kunskapsregion”, som baserer sig på et stærkt funderet samarbejde mellem Malmö Högskola (Mah) og Roskilde Universitet (RUC).

Målet er at forstærke hverdagsintegration i regionen gennem at udnytte potentialet for øget mobilitet i regionen blandt forskere og studerende, der skal anvende og se Øresundsregionen som fælles forsknings- og uddannelsesarena. Den effekt, projektet ønsker at opnå, er, at Øresundsregionen skal fremstå samlet inden for FoU og uddannelse for at positionere sig stærkere i den internationale konkurrence.

Gennem grænseoverskridende forskningssamarbejde inden for tre videnskabelige felter (”Mångfald och mening”, ”Europeanization and Globalization” samt ”Communication for Development and Social Change”) vil projektet skabe to forskningsklynger og et bilateralt center for FoU, uddannelse og ekstern rådgivning (under navnet ”Örecomm”).

Metoden, som skal tiltrække flere danske og svenske studerende samt positionere regionen internationalt, bygger på en samordning af forsknings- og udviklingsaktiviteter med uddannelsesaktiviteter. Det har vist sig at være vanskeligt at skabe egentlige grænseoverskridende uddannelser på masterniveau, da nationale regler og krav har hindret samtidig implementering og udbud af fælles uddannelser på begge institutioner. Der er større tilslutning fra studerende, når forskningsaktiviteterne kobles med uddannelse.

Konkret udmønter metoden sig i forskningsbaserede aktiviteter, hvor der gennem den treårige projektperiode afvikles en række seminar-serier og uddannelsesmoduler, som bl.a. samler studerende, repræsentanter/forskere fra andre universiteter og repræsentanter fra NGO’er og GO’er inden for de tre nævnte forskningsfelter.

Description in English

This project points back to the Øresundsregionale Udviklingsstrategi (ØRUS), which underlines that the combination of research, development and education is to weak in the Øresund region. The strategy puts emphasis on ”the inner life and integration of the region” as well as ”the Øresund region's international competitiveness and global positioning” as two areas, that can strenghten the continual development of the Øresunds region. These two levels are integrated in the project ”An Exemplary Knowledge Region”, which is based on strong cooperation between Malmö Högskola (Mah) and Roskilde Universitet (RUC).

The aim of the project ”An Exemplary Knowledge Region” is to develop three knowledge fields ”Communication and Development for Social Change”, ”Europeanization and Globalization” and ”Meaning and Diversity”, and to organise the activities coherently and progressively. Roskilde University, leadpartner, and Malmö University, coordinating partner, have experienced that the research staff at the two universities have the interest for and the capacity to coordinate cross-border projects. Also experienced was a minor interest amongst the students for using the Öresund region as a common arena for education. By developing those new areas in fields where there are many students, and combine that with new cross-border educations and teaching methods, the project seeks to rethink and create a new concept that can increase the mobility in the region. The goal is to attract more students and new groups of professionals in order to carry out the prioritized area ”Promote everyday integration.

Senast uppdaterad av Magnus Jando